Pariska deklaracija o Gradovima brzog odgovora (Pariska deklaracija)

Na Svetski dan borbe protiv side 1. decembra 2014, gradonačelnici iz celog sveta okupili su se u Parizu, Francuska, kako bi potpisali deklaraciju o okončanju epidemije side u svojim gradovima. Potpisivanjem Pariske deklaracije (Pariska deklaracija o gradovima brzog odgovora), gradonačelnici su se obavezali na ubrzanje nastojanja i napora da u svojim gradovima zaustave epidemiju side putem čitavog niza aktivnosti. Te aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobiće antiretroviralnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji supresovanim virusnim opterećenjem, održavaće zdravlje uz redukovani rizik prenosa HIV-a. Pariska deklaracija je uključivala i obavezu posvećenosti nastojanjima ka većem uključivanju ljudi koji žive sa HIV-om/sidom (Greater Involvement of People living with HIV/AIDS – GIPA).

Gradonačelnici su se usaglasili u vezi sa sledećim:

“Pružanje podrške većem uključivanju ljudi koji žive sa HIV-om/sidom putem inicijative za jačanje kapaciteta i koordinacije mreža ljudi koji žive sa HIV-om/sidom i organizacija koje su okrenute zajednici. Obezbeđivanjem pune uključenosti u naš opšti odgovor na ovu pandemiju na svim nacionalnim, regionalnim i globalnim nivoima, ova inicijativa će pogotovo stimulisati kreiranje političkog, pravnog i društvenog okruženja koje pruža podršku takvim nastojanjima.”

Od 2014. godine do danas preko 300 gradova i opština iz celog sveta priključilo se Inicijativi Fast-Track Cities i potpisalo Parisku deklaraciju čime su se uključili u borbu protiv HIV/side i obavezali se:

 1. Da zaustave epidemiju side u gradovima do 2030. godine,
 2. Da će ljudi biti centar svih njihovih aktivnosti,
 3. Da će se baviti uzrocima rizika, slabim tačkama i prenosom infekcije,
 4. Da če koristiti odgovor na sidu u cilju pozitivne transformacije,
 5. Da će izgraditi i ubrzati adekvatan odgovor na lokalne potrebe,
 6. Da će mobilisati resurse u cilju integrisanja javnog zdravlja i razvoja,
 7. Da će se ujediniti kao lideri.

Gradovi brzog odgovora (Fast-Track Cities)

Gradovi brzog odgovora (Fast-Track Cities) predstavljaju globalno partnerstvo između grada Pariza, Međunarodne asocijacije lekara koji se bave lečenjem side (IAPAC), Zajedničkog Programa Ujedinjenih nacija za HIV/sidu (UNAIDS), i Programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN-Habitat), u saradnji sa lokalnim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim partnerima i zainteresovanim stranama.

Usmerena na prenošenje globalnih ciljeva u lokalne akcione planove, Inicijativa Gradova brzog odgovora (FTCI) ima za cilj da izgradi, ojača i pruži podršku postojećim programima i resursima koji se odnose na HIV, a sve kako bi se:

 1. Postigli ciljevi 90-90-90
 2. Povećalo korišćenje kombinovanih usluga HIV prevencije
 3. Smanjio na nulu negativni uticaj stigmatizacije i diskriminacije
 4. Ustanovila i izradila zajednička internet platforma koja bi omogućavala praćenje napretka u realnom vremenu.

Ciljevi 90-90-90 i kontinuitet tretmana

Gradovi brzog odgovora koriste podatke na globalnom i na lokalnom nivou u cilju merenja napretka prema ostvarivanju ciljeva 90-90-90 i nulte stigmatizacije i diskriminacije. Program informacija o kontinuitetu samog toka tretmana – počev od uspostavljanja dijagnoze HIV-a do virusne supresije – može se koristi u cilju određivanja stepena realizacije ciljeva 90-90-90.

Ciljevi 90-90-90 su:

 • Obezbediti da najmanje 90% ljudi koji žive sa HIV-om PLHIV znaju za svoj status
 • Povećati pristup/dostupnost antiretroviralnoj terapiji za PLHIV do 90%
 • Povećati do 90% udeo PLHIV u ART sa nedetektabilnim virusnim opterećenjem

Ciljevi 90-90-90 pružaju i politički i programski okvir za rešavanje pitanja HIV-a.

Tehnička implementacije strategije Gradova brzog odgovora

Tehnička implementacija strategije FTCI obuhvata pet tačaka:

 1. Proces i nadzor
 2. Programske intervencije
 3. Praćenje i evaluacija
 4. Komunikacija 
 5. Mobilizacija resursa

Tehnička implementacija strategije FTCI obezbeđuje okvir koji pomaže Gradovima da razmotre svoje postojeće strategije odgovora na HIV i/ili da razviju nove strategije. Pod lokalnim upravljanjem, Gradovi brzog odgovora ujedinjeni su u cilju razvoja lokalno osmišljenih i rukovođenih strategija radi optimizovanja kontinuiranog tretmana koja direktno odgovara na potrebe ranjive i ključne populacije u okvirima urbanog konteksta. Gradovi brzog odgovora ohrabruju i stimulišu razvoj strategije odgovora na HIV koja je usmerena na gradove putem koncentrisanih napora gradonačelnika, gradskih vlasti, pogođenih zajednica, te lokalnih zdravstvenih ustanova. Jaka strategija odgovora na HIV koja je usmerena na gradove i koja ima jasne ciljeve, može da pomogne da usluge u vezi sa HIV-om budu dostupne za ljude sa rizikom i za one koji žive sa HIV-om na način koji je zasnovan na pravima i jednakosti.

Brošura o Pariskoj deklaraciji

Pariska deklaracija (eng/srp)

Ovde možete preuzeti pdf dokument Pariske deklaracije na engleskom i srpskom jeziku.

Pariska deklaracija u Srbiji

Do sada su parisku deklaraciju potpisali sledeći gradovi: