GRASSROOT 2021

Poziv za OCD iz Srbije za podnošenje projekata za održivost i prepoznavanje HIV servisa u Srbiji

Timočki Omladinski Centar raspisuje poziv za podnošenje projekata za održivost i prepoznavanje servisa u Srbiji, usmerenih ka ključnim populacijama, za organizacije koje sprovode programe prevencije HIV-a.

U cilju unapređenja kapaciteta servisa na lokalu, njihovih zagovaračkih sposobnosti, kao i njihove vidljivosti na lokalu, neophodno je mapirati sve aktere, kako bi udruženim snagama vršili uticaj u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i građanske participacije, naročito kod ključnih populacija. A sve sa krajnjim ciljem poboljšanja položaja ključnih populacija kroz unapređene lokalnih politika i konkretnih mera usklađenih sa EU standardima putem lokalnih kampanja zagovaranja.

Poziv se raspisuje u okviru projekta Održivost servisa za ključne populacije u jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji i podržan je od strane Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine.

Projekti u ovom pozivu finansiraće se sredstvima Global Fonda.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rok za dostavu predloga projekta je 14. juna 2021. godine u 23:59.