Sombor prvi potpisnik Pariske deklaracije u Srbiji

Sombor je prvi grad u Srbiji koji se priključio gradovima iz celog sveta koji su podržali Parisku deklaraciju. U ponedeljak, 15. juna 2020. godine, u Somboru je organizovano online potpisivanje dokumenta koji su 1. decembra 2014. godine potpisali  gradonačelnici iz celog sveta. Tokom 2019. i 2020. godine i u zemljama Zapadnog Balkana, tačnije u Srbiji, Bosni i Heregovini, Crnoj Gori i Makedoniji, a uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine počelo se sa širenjem priče o značaju Pariske deklaracije i podrške od strane gradonačelnika i predsednika opština kada je u pitanju zaustavljanje epidemije HIV-a i AIDS-a.

Potpisivanju Pariske deklaracije pristupila je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa jedne strane, kao i Konstantin Voytsekhovich, predstavnik UNAIDS-a sa druge strane, Andriy Klepikov, izvršni direktor Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, te Goran Radisavljević, direktor Timočkog Omladinskog Centra, sa treće strane. Pored potpisinika ovoj ceremoniji prisustvovali su i predstavnici Somborskog edukativnog centra, koji su i  najviše uticali, tj. zagovarali u gradu Sombru o značaju potpisivanja ovog dokumenta kako za njihov grad, tako i za celu Srbiji.

Pored Sombora, Parisku deklaraciju u Srbiji potpisaće i gradovi Kragujevac i Šabac, dok se paraleno aktivno radi kampanja javnog zagovaranja i u drugim gradovim u Srbiji za potpsavanjenje ovog važnog dokumenta.

Na Svetski dan borbe protiv side 1. decembra 2014, gradonačelnici iz celog sveta okupili su se u Parizu, kako bi potpisali deklaraciju o okončanju epidemije side u svojim gradovima. Potpisivanjem Pariske deklaracije (Pariska deklaracija o gradovima brzog odgovora), gradonačelnici su se obavezali na ubrzanje nastojanja i napora da u svojim gradovima zaustave epidemiju side putem čitavog niza aktivnosti. Te aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobiće antiretroviralnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji supresovanim virusnim opterećenjem, održavaće zdravlje uz redukovani rizik prenosa HIV-a. Pariska deklaracija je uključivala i obavezu posvećenosti nastojanjima ka većem uključivanju ljudi koji žive sa HIV-om/sidom (Greater Involvement of People living with HIV/AIDS – GIPA).

Više o Pariskoj deklaraciji, kao i sam dokument možete preuzeti na linku.

Potpisivanje Pariske deklaracije projektna je aktivnosti u okviru #SOS_project koji u Srbiji realizuje Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Asocijacijom Duga iz Šapca, Udruženjem Prevent iz Novog Sada i Udruženjem JAZAS iz Beograda, a uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine i Globalnog fonda.