I Kragujevac postao potpisnik Pariske deklaracije

Nakon Sombora i u Kragujevcu je potpisana Pariska deklaracija. Kragujevac je drugi grad u Srbiji koji je pristupio listi više od 300 gradova iz celog sveta koji su podržali Parisku deklaraciju. Dan nakon što je organizovano u Somboru, tačnije 16. juna 2020. godine, u Kragujevcu je organizovano još jedno online potpisivanje dokumenta koji su 1. decembra 2014. godine potpisali  gradonačelnici iz celog sveta.

Kragujevac je grad koji se temom prevencije HIV-a i AIDS-a bavi već duži niz godina. Organizacije civilnog društva poput Omladine JAZAS Kragujevac, Udruženje Stablo, kao i Udruženje Duga u saradnji Institutom za javno zdravlje Kragujevac realizuje dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje kako za ključne populacije, tako i za ostalo zainteresovano građanstvo. Takođe, Omladina JAZAS-a Kragujevac poseduje i mobilnu medicinsku jedinicu koja im mnogo pomaže u terenskom radu sa Ključnim populacijama. Tokom 2019. i 2020. godine i u zemljama Zapadnog Balkana, tačnije u Srbiji, Bosni i Heregovini, Crnoj Gori i Makedoniji, a uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine počelo se sa širenjem priče o značaju Pariske deklaracije i podrške od strane gradonačelnika i predsednika opština kada je u pitanju zaustavljanje epidemije HIV-a i AIDS-a.

Ovaj put Parisku deklaraciju pored Konstantina Voytsekhovich, predstavnik UNAIDS-a, Andriya Klepikov, izvršni direktor Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, te Goran Radisavljević, direktor Timočkog Omladinskog Centra, u ime Grada Kragujevca potpisala je većnica zadužena za zdravlje Gordana Damnjanović. Ceremoniji potpisivanja ovog značajnog dokumenta prisustvovali su i predstavnici pomenutih udruženja građana iz Kragujevca, Udruženja Stablo i Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i predstavnici Instituta za javno zdravlje Kragujevac, čija saradnja, kao i saradnja sa gradom na ovoj temi su značjano uticali na odobravanje potpisivanja ove deklaracije od strane Grada Kragujevca.

Na Svetski dan borbe protiv side 1. decembra 2014, gradonačelnici iz celog sveta okupili su se u Parizu, kako bi potpisali deklaraciju o okončanju epidemije side u svojim gradovima. Potpisivanjem Pariske deklaracije (Pariska deklaracija o gradovima brzog odgovora), gradonačelnici su se obavezali na ubrzanje nastojanja i napora da u svojim gradovima zaustave epidemiju side putem čitavog niza aktivnosti. Te aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobiće antiretroviralnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji supresovanim virusnim opterećenjem, održavaće zdravlje uz redukovani rizik prenosa HIV-a. Pariska deklaracija je uključivala i obavezu posvećenosti nastojanjima ka većem uključivanju ljudi koji žive sa HIV-om/sidom (Greater Involvement of People living with HIV/AIDS – GIPA).

Više o Pariskoj deklaraciji, kao i sam dokument možete preuzeti na linku.

Potpisivanje Pariske deklaracije projektna je aktivnosti u okviru #SOS_project koji u Srbiji realizuje Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Asocijacijom Duga iz Šapca, Udruženjem Prevent iz Novog Sada i Udruženjem JAZAS iz Beograda, a uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine i Globalnog fonda.