UNODC brošure – Usluge HIV prevencije, lečenja, nege i podrške osobama koje koriste droge tokom pandemije COVID19

UNDOC United Nations Office on Drugs and Crime izradio je tri brošure o pružanju sveobuhvatnih usluga HIV prevencije, nege i podrške osobama koje koriste narkotike tokom pandemije COVID-19. 

U ove tri brošure možete naći Savete za pružaoce usluga o tome šta i kako ispanirati unapred, ali i o sprečavanju širenja bolesti COVID-19 u njihovom radnom prostoru. Takođe, u brošuri se nalaze saveti koje bi pružaoci usluga trebalo da proslede korisnicima, kao i deo koji se odnosi na važnost uloge zajednice i njenog značaja za primenu svih mera zaštite.

Uloga zajednice pdf 612KB

Saveti za korisnike pdf 632KB

Saveti za pružaoce usluga pdf 632KB