Srbija uskoro dobija priručnik za PReP, PEP i ARV terapiju

U Sokobanji je tokom jučerašnjeg dana, 31.januara 2023. godine, održan je sastanak radne grupe za izradu priručnika za PReP, PEP i ARV terapije za HIV.

Cilj sastanka bio je da se pregledaju i usaglase do sada napisani delovi priručnika, ali i da se nastavi rad na njihovom daljem razvijanju i finaliziranju. Na pisanju priručnika prvenstveno su radili profesori infektivnih klinika i Medicinskih fakulteta Univerzitetskih kliničkih centara iz Beograda i Novog Sada, a doprinos organizacija civilnog društva čiji su predstavnici takođe članovi radne grupe, učestvovoali su u izradi priručnika deleći iskustva iz rada sa ključnim populacijama u riziku sa HIV-om.

Izradom Vodiča i uputstva nastaviće se na aktivnostima da PEP mogu lekari da prepišu i da se dobije, s obzirom na trenutnu situaciju da nije lako dostupan. Cilj je da što veći broj osoba koje su u povećanom riziku za dobijanje HIV infekcije ima pristup PrEP-u, da se PrEP koristi na način koji je bezbedan i efikasan, obezbeđivanje nastavka efikasnosti antiretrovirusnih lekova koji se koriste u svrhu PrEP-a.

Ovo uputstvo će omogućiti dostupnost PrEP-a van infektivnih klinika i lakše dobijanje, ali i praćenje od strane medicinskih radnika. PrEP je trenutno veoma popularan i često se koristi se u razvijenim državama.

Vodič za terapiju predstavljao bi prvi nacionalni vodič za lečenje. U dosadašnjoj praksi infektolozi su koristili EACS vodič i trudili se da Srbija ima najmoderniju terapiju u regionu. Postojanje i usvajanje Vodiča od nadležnih institucija, omogućiće i lakšu i bolju dostupnost lekova novih generacija. Ukoliko pogledamo listu lekova Srbija ima veliki broj lekova registrovanih, ali većina se ne koristi. Registracijom novih lekova Srbija može da uradi optimizaciju nabavke lekova, ali i samog lečenja osoba koje žive sa HIV-om i da na taj način imaju što bolju terapiju, koja bi dovela do toga da u organizmu ne može da se detektuje virus. Danas se sa HIV-om živi i ukoliko se na pravi način koristi terapija virus ne može da se prenese na drugu osobu, ali i može da se doživi duboka starost. Ukoliko napravimo osvrt na optimizaciju lečenja, Srbija godišnje izdvaja oko 16 miliona evra za lečenje. Ukoliko se optimizuje nabavka u skladu sa Nacionalnim vodičem, dobićemo uštedu sredstava koja je neophodna za preventivne usluge ali i za nabavku i dostupnost PrEP-a. Na ovaj način PrEP bi bio dostupan, besplatan i ne bi bio trošak države – pojašnjava naš sagovornik.

Radnu grupu za izradu priručnika za PReP, PEP i ARV terapije za HIV čine Prof. dr Snežana Brkić, infektolog Klinike za infektivne bolesti UKC Novi Sad, Prof. dr Daniela Marić, infektolog Klinike za infektivne bolesti UKC Novi Sad, Prof. dr Jovan Ranin, infektolog Klinike za infektivne i tropske bolesti Beograd, Prof. dr Aleksandar Ranković, infektolog klinike za infektologiju Niš, dr Danijela Simić, epidemiolog IZJZ “Batut”, dr Maja Stošić, epidemiolog IZJZ “Batut”, dr Mila Paunić, epidemiolog ZZZZ Studenata Beograd, Goran Kljajić Udurženje Crvena linija Novi Sad, Miloš Perić Asocijacija DUGA Šabac, Goran Radisavljević TOC Asociacija za razvoj održivih zajednica Zaječar.

Šta je PEP, a ša PrEP?

PEP ili Postekspoziciona profilaksa HIV infekcije predstavlja zaštitu od bolesti, tj. od zaražavanja HIV-om, nakon dokazane ili potencijalne izloženosti HIV-u i podrazumeva uzimanje antiretrovirusnih (ARV) lekova) kako bi se sprečila infekcija osoba koje nisu inficirane HIV-om. PEP treba koristiti samo u hitnim situacijama. Nije namenjen za redovnu upotrebu od strane osoba koje mogu biti često izloženi HIV-u. PEP nije namenjen da zameni redovnu upotrebu drugih metoda prevencije HIV-a, kao što je redovna upotreba kondoma tokom seksualnog odnosa, korišćenje sterilnog pribora za injektiranje ili profilaksa pre izlaganja (PrEP). Izradom Vodiča i uputstva nastaviće se na aktivnostima da PEP mogu lekari da prepišu i da se dobije, s obzirom na trenutnu situaciju da nije lako dostupan.

PrEP se razlikuje od PEP-a po tome što ljudi koji koriste PrEP i koji su u riziku od HIV-a svakodnevno u dužem vremenskom intervalu uzimaju određeni lek za HIV kako bi sprečili infekciju HIV-a. Preekspoziciona profilaksa (PrEP) podrazumeva korišćenje antiretrovirusnog lekova u cilju prevencije prenošenja HIV-a osobama koje nisu inficirane ovim virusom. Kao i PEP, ni PrEP nije namenjen da zameni redovnu upotrebu kondoma tokom seksualnog odnosa i korišćenje sterilnog pribora za injektiranje, s obzirom da se PrEP isključivo odnosi na HIV ali ne i na druge infekcije i sekualno prenosive bolesti.

Za započinjanje upotrebe PrEP-a prvi uslov je da je osoba HIV negativna, ali i da je potpuno informisana o svim prednostima, ali i svim slabostima ovakve vrste profilakse. Pored toga, postoji još preduslova, a to su da osoba nije imala visok rizik od zaražavanja HIV-om u poslednjih mesec dana, zatim da ima normalnu bubrežnu funkciju, da je vakcinisana protiv protiv hepatitisa Be ili da je preležala, a preporučuju se i vakcinacija protiv hepatitisa A i HPV-a, kao i da nema kontra indikacije za lek koji se koristi u okviru PrEP-a. Neophodno je da osoba pre započinjanja terapije PrEP-om uradi sve potrebene testove na polnoprenosive infekcije. Najbitnije je da se PrEP ne uzima bez konsultacija sa infektologom ili epidemilogom, a takođe je i neophodno da oni prepišu korišćenje PrEP-a.