U Beogradu povodom 1. decembra održana konferencija “Izjednačimo”

Timočki Omladinski Centar povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, organizovao je Konferenciju “Izjednačimo!”, u sredu 30. novembra 2022. godine u u hotelu Golden Tulip Zira, Beogradu.

Ideja konferencije “Izjednačimo!” bila je da kroz međusektorski dijalog nastavimo, ali i pokrenemo nove razgovore tokom 3 panela, na 3 ključne teme koje su povezane sa ovogodišnjom temom Međunarodnog dana borbe protiv HIV/AIDS-a “Izjednačimo”.

Uvodna sesija bila je konferencija za medije, tokom koje su učesnici mogli da čuju najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji i Evropi. Tokom konferencije, prisutnima su se obratili Prim. dr Danijela SImić, specijalista epidemiologije, u ime IZJZ Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, zatim državni sekretar Ministarstva zdravlja, Ferenc Vicko, Ministar za ljudska i manjinska prava, Tomislav Žigmanov, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Fabio Skano, zatim Prof. dr Jovan Ranin, u ime Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, kao i Goran Radisavljević, direktor TOC-a.

U okviru prve sesije konferencije, učesnici su ukazali na Značaj rada na kontinuiranoj i održivoj prevenciji HIV-a u Srbiji. Maja Prlinčević, predstavnica Ministarstva zdravlja Republike Srbije govorila je o podršci prevenciji HIV-a koju Global fond u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a kroz projekte koje realizuju udruženja u Srbiji. Tokom prvog imali smo priliku da čujemo od Prim. dr Danijele Simić, spceijaliste epideiomologije, više o strateškom okviru, odgovornosti i infromisanju kada je u pitanju HIV i zaraženi HIV-om, Goran Radisavljević, direktor TOC-a pričao je o tome koje se aktivnosti preduzimaju kada je u pitanju zagovaranje za održivosti usluga prevencije HIV-a u Srbiji, dok je Miloš Perić iz Udurženja Duga predstavio rad ChekPointa i preventivnih usluga koje oni pružaju. U toku prve sesije imali smo priliku da rezimiramo i 30 godina pionira u prevenciji HIV-a u Srbiji, odnosno JAZAS-a, čiji rad u prethondne 3 decenije je predstavio Miloš Stojiljković Rolović, direktor JAZAS-a.

Drugi panel bio je posvećen temi Lečenje, terapija i PrEP, kada smo više o primeni PrEP-a u Srbiji mogli da čujemo od Primdr Mile Paunić, specijaliste epidemiologije iz Studenstske poliklinke Beograd, dok nam je o značaju terapije za osobe zaražene HIV-om pričao Prof. dr Jovan Ranin sa Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS. Prim. dr Milena Stevanović. direktorka Klinike za infektivne bolesti Skoplje, predstavile je primer prakse primene PrEP-a u Makedoniji, odnsono uvođenje PrEP-a koje je pilotirano u saradnji sa Global fondom. Tokom drugog panela Bratsilav Prokić iz Udruženja Potent predstavio je istraživanje koje je ovo udruženje radilo među MSM populacijom kada je u pitanju uzimanje PrEP-a, u okviru koga su uočili i na koje to prepreke dolaze pripadnici MSM populacije kada je u pitanju upotreba PrEP-a.

Konferencija je završena panelom koji je možda izazvao i najviše pažnje publike za diskusiju, a bio je održan na temu Značaj jednakosti u borbi protiv HIV-a. Tokom ovog panela svako iz svog ugla pričao je o slučajevima stigme i diskriminacije na temu HIV-a, a sa kojima su se susretali u svom radu, kao i predloge za suzbijanje istih. O slučajevima na koje je reagovala kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a koji su se ticali diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om, pričala je Jovana Stanar Vuković, dok je slučajeve diskriminacije osoba sa HIV-om, sa kojima se susretalo udruženje Duga tokom rada u zajednici i njihovog pomaganja žrtvama diskriminacije u rešavanju tih slučajeva. O značaju suzbijanja stigme i diskriminacije, o akcijama koje bi trebalo pokrenuti, sa prisutnima je razgovarao Nikola Radojlović, predstavnik Ministarstva za  ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok je o progamu REAct i slučaju diskriminacije i targetiranja devojaka u Zaječaru pričala Snežana Zarev, predsednica UO TOC-a. REAct program ima za cilj prikupljanje infromacija o narušavanju ljudskih prava i diskriminaciji u vezi sa HIV-om, kao i pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama naruđavanja ljudskih prava i disrkiminacije.

Konferencija je zatvorena rečima izvršne direktorke UNAIDS-a Vini Banjima, a koja je povodom ovgodišnje Međunarodnog dana borbe protiv HIV-a izjavila “Možemo okončati sidu ako okončamo nejednakosti koje je održavaju. Ovog Svetskog dana borbe protiv side potrebno nam je da se svi uključe u prenošenje poruke da ćemo svi imati koristi kada se pozabavimo nejednakostima. Da bismo bili bezbedni, da bismo zaštitili svačije zdravlje, moramo da se izjednačimo.”

Fotografije sa konferencije možete pogledati na Facebook stranici TOC-a.