Poziv na konferenciju povodom 1. decembra Svetski AIDS dan – “Izjednačimo!”

Povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, TOC će organizovati Konferenciju “Izjednačimo!”, u sredu 30. novembra 2022. godine u Beogradu, u hotelu Zira, sa početkom u 10h.

Ideja konferencije “Izjednačimo!” je da kroz međusektorski dijalog nastavimo, ali i pokrenemo nove razgovore na 3 ključne teme koje su povezane sa ovogodišnjom temom Međunarodnog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

I ovogodišnji slogan Međunarodnog dana borbe protiv HIV/side „Izjednačimo“, kako smo nazvali i našu konferenciju, poziva na akciju! On predstavlja podsticaj za sve nas da radimo na proverenim, a praktičnim akcijama koje su neophodne za rešavanje nejednakosti i pomoć u okončanju borbe protiv side. UNAIDS poziva sve nas da se pozabavimo nejednakostima koje onemogućavaju i sputavaju napredak u borbi protiv HIV-a i AIDS-a.

Četiri decenije nakon što je HIV otkriven i nakon što je počelo da se radi na prevenciji zaražavanja, ali i uklanjanja stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om, nejednakost je i dalje prisutna svuda u svetu, a pogotovu kada pričamo o nejednakim mogućnostima za testiranje, lečenje, kao i dobijanje osnovnih preventvnih sredstava, poput kondoma.

Prema podacima UNAIDS-a, samo trećina ljudi, pripadnika ključnih populacija, uključujući gej muškarce, i druge muškarce koji imaju seks s muškarcima, transrodne osobe, osobe koje koriste drogu, seksualne radnice i zatvorenike, ima redovan pristup prevenciji. Ključne populacije gotovo svakodnevno suočavaju se sa velikim pravnim preprekama, uključujući kriminalizaciju njih, diskriminaciju i stigma.

Izvršni director UNAIDS-a Vini Banjima poručuje “Možemo okončati sidu ako okončamo nejednakosti koje je održavaju. Ovog Svetskog dana borbe protiv side potrebno nam je da se svi uključe u prenošenje poruke da ćemo svi imati koristi kada se pozabavimo nejednakostima. Da bismo bili bezbedni, da bismo zaštitili svačije zdravlje, moramo da se izjednačimo.”

Ostalo nam je samo osam godina do dostizanja cilja da se do 2030. godine zaustavi AIDS kao globalna pretnja po zdravlje svih nas. Moramo hitno da radimo na rešavanju pitanja ekonomske, socijalne, kulturne i pravne nejednakosti. U pandemiji, nejednakosti samo produbljuju probleme i povećavaju opasnost za sve članove društva.

Kraj AIDS-a može se postići samo ako se pozabavimo nejednakostima koje ga pokreću i održavaju. Svi mi, svuda, počevši od svetskih lidera, pa do svakog stanovnika planete Zemlje, moramo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo u rešavanju nejednakosti.

Za učešće na konferenciji možete se prijaviti popunjavanjem kratkog online prijavnog formulara.