Vebinar: Procena ispunjenosti obaveza koje je preuzela Vlada kako bi se osigurala održivost odgovora na HIV među ključnim populacijama u Srbiji u kontekstu tranzicije nakon podrške Globalnog fonda

Vebinar: Procena ispunjenosti obaveza koje je preuzela Vlada kako bi se osigurala održivost odgovora na HIV među ključnim populacijama u Srbiji u kontekstu tranzicije nakon podrške Globalnog fonda

Kada: 21.09.2021. godine u 14.00h. Očekivano trajanje vebinara: 1,5 sata.

Kako učestvovati: za učešće na vebinaru prijavite se na https://us02veb.zoom.us/meeting/register/tZAtd-ivrzkkH9kVkSzIjVS3Gbh8n361iNkI

Jezik: engleski sa simultanim prevodom na srpski

Ko su panelisti:

Maja Stošić – konsultant EHRA, doktor medicinskih nauka, nezavisni ekspert za javno zdravlje (Srbija), autor izveštaja o rezultatima procene ispunjenosti obaveza koje je preuzela Vlada kako bi osigurala održivost odgovora na HIV među KP-ovima u Srbiji u kontekstu tranzicije sa prelaska podrške Globalnog fonda.

Lela Serebriakova – konsultant EHRA-e, nezavisni stručnjak za javno zdravlje (Gruzija), autor koncepta, metodologije i alata za procenu ispunjenja obaveza koje je preuzela Vlada kako bi osigurala održivost odgovora na HIV među KP -ovima u kontekstu prelaska sa Globalnog fonda podrška.

Facilitator – Ivan Varentsov, Evroazijsko udruženje za smanjenje štete

Agedna vebinara:

Uvod, pregled agende, o projektu, pravilima (Ivan Varentsov, 7 min)
Koncept istraživanja i metodologija (15 min) (Serebriakova)
Kontekst tranzicije u vezi sa Globalnim fondom u Srbiji (10 minuta) (Stošić)
Detalji i nijanse procesa ocenjivanja u Srbiji (10 min) (Stošić)
Rezultati procene ispunjenosti obaveza koje je Vlada preuzela da bi osigurala održivost odgovora na HIV u Srbiji (20 minuta) (Stošić)
Diskusija (25 minuta)

Izveštaj «Republika Srbija: Merenje održivosti odgovora na HIV među ključnim populacijama u kontekstu prelaska sa podrške Globalnog fonda na domaće finansiranje» dostupan je na veb stranici EHRA.

Vebinar organizuje Evroazijsko udruženje za smanjenje štete u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključno stanovništvo u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“, koji sprovodi Savez za javno zdravlje konzorcijum sa 100% života (Sveukrajinska mreža osoba koje žive sa HIV-om), Centralnoazijskom Asocijacijom za HIV i Zdravstvenom mrežom Evroazijske ključne populacije uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije.