Akreditovan kurs za Testiranje na HIV i druge PPI u terenskim uslovima održan u Beogradu

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut” organizovao je u sredu 24. juna 2020. godine jednodnevni akreditovani kurs “Testiranje na HIV i druge PPI u terenskim uslovima ( van zdravstvene ustanove )”.

Cilj kursa bio je da omogući sticanje znanja i veština za rad sa brzim skrining testovima na HIV, hepatitis C i sifilis u terenskim uslovima sa ključnim populacijama u riziku od HIV-a. Takođe, tokom treninga učesnici su mogli da se upoznaju sa proceduram rada vezanim za savetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije (PPI) u terenskim uslovima, kao i sa procedurama evidentiranja podataka o testiranju.

Tokom treninga učesnici su imali priliku da vide kako izgleda realizacija testiranja brzim skrining testovima u terenskim uslovima, a i da sami isprobaju rad sa brzim testovima.

Jednodnevni kurs bio je namenjen lekarima, specijalistima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima koji če u narednom periodu sa organizacijama civilnog društva u Srbiji koje se bave prevencijom HIV-a i AIDS-a naročito kod ključnih populacija raditi testiranje na HIV i druge PPI u terenskim uslovima. Organizacije civilnog društva kojima su pomagali

Ovaj kurs podržan je kroz projekta „Održivost servisa za ključne populacije u Srbiji“ koji realizuje Timočki Omladinski Centar, podržan od strane Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, a finansiran od strane Global fonda.