Brošura “Predlozi u vezi sa lečenjem, negom i rehabilitacijom ljudi, korisnika droga u kontekstu pandemije COVID-19”

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime napravio je niz predloga u vezi sa lečenjem, negom i rehabilitacijom ljudi, korisnika droga u kontekstu pandemije COVID-19.

U dokumentu Doprinos zdravstvenom osiguranju zemalja i zajednica UNODC predlaže da države članice UN i njihovi sistemi i servisi za lečenje, negu i rehabilitaciju, pripreme planove kojima bi se osigurao kontinuitet brige o ljudima koji koriste droge i licima zavisnim od upotrebe droga, imajući u vidu zadatke i obaveze poput omogućavanja stalanog pristup servisima , obezebđene sigurnost i zaštitu osoblja i pacijenata pri korišćenju usluga u servisima, održavanje čistoće i higijenu servisnih prostorija, deljenje informacije i sredstva za ličnu zaštitu u svakoj mogućoj prilici i dr.

Sve preporučene mere možete pronaći  u dokumentu koji smo preveli i objavili u saradnji DPNSEE, kao njihova organizacija članica.

Brošura “Predlozi u vezi sa lečenjem, negom i rehabilitacijom ljudi, korisnika droga u kontekstu pandemije COVID-19”   pdf 686KB