Obraćanje direktora Globalnog fonda povodom pandemije COVID-19

“Globalni fond je nastao kao odgovor na poslednju veliku pandemiju koja je pogodila čovečanstvo: HIV i AIDS. Kada je u pitanju pandemija COVID-19, vrlo dobro znamo kako delovati kada su u pitanju uslovi života i zajednica. Takođe, znamo šta se može postići kada je svet solidaran i želi da odlučno deluje.” Izvršni direktor Globalnog fonda Peter Sands – radeći od kuće, zajedno sa ostatkom osoblja Globalnog fonda u Švajcarskoj – objašnjava šta partnerstvo Globalnog fonda čini na tome da nastave misiju spašavanja života i okončanja epidemija HIV-a, tuberkuloze i malarije, te da pomognu zemljama da se pripremaju i odgovaraju na pandemiju COVID-19.