Boršura o Pariskoj deklaraciji

Kako bismo približili Parisku deklaraciju, šta ona podrazumeva i koji je njen značaj za celu zajednicu, izradili smo boršuru “Zaustavimo HIV i tuberkulozu i doprinesimo dostizanju ciljeva održivog razvoja”.

Ideja je da ovu brošuru predstavimo mladima, ali i drugim članovima zajednice, kako bismo svi zajedno bili upoznati sa značajem usvajanja Pariske deklaracije na lokalu, a samim tim i da svi zajedno radimo na zaustavljanju HIV-a i tuberkuloze u svojim lokalnim zajednicama u Srbiji.

Brošura Pariska deklaracija pdf 1.6MB