Savet za zdravlje Grada Niša doneo odluku da preda Skupštini grada inicijativu za usvajanje Pariske deklaracije

Savet za zdravlje je doneo odluku da se Skupstini Grada preda inicijativa za usvajanje Pariske deklaracije, kojom bi se resursi lokalne samouptave iskoristili za postizanje boljih uslova registracije, lečenja i života osoba inficiranih HIV virusom. Savet za zdravlje da donese ovakvu odluku dodatno su podstakli rezultati Instituta za javno zdravlje Niša, da je na teritoriji Nišavskog i Topličkog upravnog okruga registrovano je 180 osoba inficiranih virusom HIV-a, od čega 133 u gradu Nišu.

Niš bi bio drugi grad u Srbiji koji je potpisao ovu dekleraciju jer je za sada to učinjeno jedino u Somboru, a u nekim gradovima se radi na tome da se i oni priključe Pariskoj dekleraciji.

„Poznato je da je  HIV epidemija vodeći i globalni javno zdravstveni problem koji se rešava zajedničkim akcijama i aktivnostima i vladinog i nevladinog sektora“, kaže  profesor dr Biljana Kocić, načelnik Centra  za kontrolu i prevenciju zdravlja Instituta za javno zdravlje u Nišu.

Profesor dr Kocić navodi „Institut za javno zdravlje u Nišu sagledava i sprovodi mere  kada je u pitanju HIV infekcija na  području Nišavskog i Topličkog upravnog okruga pa i grada Niša. Najveći broj inficiranih potiče sa teritorije grada Niša, 91 posto, da je nezaštićeni seksualni put vodeće  rizično ponašanje koje nas uvodi u HIV infekciju, da su prisutni sve mlađi uzrasti. Od 20 do 49 godine života je preko 80 posto inficiranih. Nezadovoljni smo procentom onih koji se po prvi put  detektuju sa HIV infekcijom jer gotovo polovina već ima simptome  side što je otežavajuća okolnost za sve mere prevencije koje se nude u današnjem trenutku“. Ona navodi da je važno i to da je svaki treći  egzitirao u periodu od  1987.godine do danas.

„Ako imamo u vidu globalni pristup ovom problemu mnogo toga se i uradilo do danas. Ciljevi kojima težimo do 2020. godine su da  90 posto inficiranih bude dijagnostikovano u stadijumu HIV infekcije dok još nemaju simptome bolesti,  da 90 posto njih bude na terapiji i da 90 posto tih osoba ima nemerljive virusne čestice u krvi.  Postoje i određeni podaci koji pokazuju da se ove godine taj poslednji cilj i postigao na globalnom nivou do nekih 73 odsto. Dakle približavamo se cilju, ali smo još daleko od njega“, istakla je dr Biljana Kocić.

Na teritoriji Nišavskog upravnog okruga 188 osoba je do sada u registri, od toga je  133 sa teritorije grada Niša, što je 91 procenat, 29 posto je ezitiralo do sada, 65 posto je inficirano nezaštićenim seksualnim putem. Ono što je nisko  to su podaci vezani za davaoce krvi i trudnice jer se  više ne beleži njihov procenat , a ispod jedan posto su i korisnici droga i nema transmisije  sa majke na dete.

„Ako uzmemo u obzir Srbiju gde je preko 4000 dijagnostikovanih do sada  da je oko 2.600 onih koji primaju terapiju, smatra se da oko 400 osoba ne zna da je HIV pozitivno. U regionu Evrope je dva i po miliona HIV pozitivnih i smatra se da svaki peti ne zna svoj HIV status. Od 2008. godine terapija se sprovodi u Nišu ali i Beogradu i Kragujevcu. Ljudski vek se produžava i sada o HIV-u govorimo kao hroničnom stanju a ne o bolesti. Ono što je problem  da je HIV epidemija praćena epidemijom AIDS-a i društvenom reakcijom u smislu stigmatizacije i diskriminacije koje se teško oslobađamo“, dodaje dr Biljana Kocić.

O Pariskoj dekleraciji se govori od 1. decembra 2014. godine kada su u Parizu gradonačelnici gradova  usvojili da se treba potruditi da svi ciljevi 90 – 90 – 90 budu usvojeni. Pariska dekleracija podrazumeva uključivanje lokalnih samouprava  u rešavanju ovog problema, a o tome kako to učiniti govoro profesor dr Branislav Tiodorović, predsednik Saveta za zdravlje.

„Ono što je ideja na svetskom nivou je da se ovaj problem približi lokalnim samoupravama jer to može da da najbolje rezultate.  Ljudi se međusobno znaju i to može da utiče na smanjenje diskriminacije, a loklana samouprava najbolje može da obezbedi i ekonomske uslove koji su neophodni. Više se može uraditi i na zdravstveno vaspitnom radu. U tom smislu velika je uloga i veliki uticaj lokalne samouprave. U sve to moraju da se uključe i obrazovne institucije“, istakao je dr Branimir Teodorović.

 

izvor: gradskiportal018