Studijska poseta Estoniji

Timočki Omladinski Centar organizovao je za predstavnike Ministarstva zdravlja Republike Srbije i IZJZ “dr Milan Jovanović Batutu” studijsku posetu Estoniji u periodu od 8. do 10. decembra 2019. godine, u okviru projekta “Održivot servisa za ključne populacije u Srbiji”.

Tokom broavka u Talinu delegacija Srbije imala je priliku da poseti Nacionalni institu za razvoj zdravlja, SLužbu za prevenciju HIV-a u Estoniji. Tom prilikom pričali su o organizaciji njihovog rada, kao i o načinima finansiranja prevencije HIV-a. Takođe, organizovana je i poseta Centralnoj bolnici – Zapadni Talin, tokom koje su imali priliku da sazanju više o lečenju osoba zaraženih HIV-om, ali i o drugim uslugama namenjenih ljudima koji žive sa HIV-om. Pored zdravstvenih ustanova, tokom studijeske posete delegacija Srbije obišla je NVO Convictus Estonija čiji predstavnici su prezentovali njhiove usluge za smanjenje štete koje pružaju IKD populaciji.

Predstavnici IZJZ “Batut”, Ministarstva zdravlja i TOC-a tokom studijske posete Estoniji, obišli su i Ministarstvo za socijalna pitanja Estonije, kao i Nacionalne fondacije za civilno društvo koja pruža podršku nevladinim organizacijama u Estoniji, izmeđuostalog i kada je u pitanju prevencija HIV-a.

Projekta „Održivost servisa za ključne populacije u Srbiji“ realizuje Timočki Omadinski Centar, uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, a finansiran od strane Global fonda.