Obuka za korišćenje HIV baze

Institut za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, a uz podršku Timočkog omladinskog centra organizovao je obuku 6. decembra 2019. godine. Tema obuke bilo je evidentiranje podataka kroz Nacionalnu HIV bazu, kao i izveštavanje za potrebe realizacije projekta Ministarstava zdravlja “Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcija”.

Obuka je bila namenjena organizacijama civilnog društva podržanih od strane Ministarstva zdravlja kroz pomenuti projekat.

Tokom obuke predstavnici IZJZ “dr Milan Jovanović Batut” učesnicima obuke prezentovali su izgled same baze, kao i njeno funkcionisanje. Tom prilikom učesnici su mogli da vide da se u bazu mogu unosti preventivne aktivnosti koje realizuju, a koje se tiču HIV-a, zatim terenske aktivnosti među ključnim populacijama, promotivne kampanje i kacije, edukativne kampanje, kao i terenske aktivnosti dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja.

Obuka je realizovana uz podršku Timočkog Omladinskog Centra, kroz projekat „Održivost servisa za ključne populacije u Srbiji“ koji podržava Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, a finansira Global fond.