U Beogradu održan trening na temu Dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja

Timočki Omladinski Centar u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut”, organizovao je 18. i 19. Novembra 2019. kurs Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje: Osnovni principi rada sa akcentom na rad sa ključnim populacijama u riziku od HIV-a – osnovni kurs.

CIlj kursa bio je da upozna stručnu javnost sa osnovnim principima dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja (DPST) na HIV u zdravstvenim ustanovama i van njih, kao i značajem rane dijagnostike HIV infekcije. Takođe, kurs je imao akcenat i na rad bez predrasuda sa ključnim populacijama u riziku od HIV-a, načinom daljeg uključivanja u sistem dijagnostike i lečenja osoba sa preliminarno reaktivnim rezultatom testa na HIV i druge PPI i pomogne sticanju veština za rad na savetovanju pre i posle testiranja na HIV i druge PPI.

Dvodnevni trening bio je namenjen lekarima, stomatolozima, farmaceutima, specijalistima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima. Na samom kursu učestvovali su predstavnici udruženja koja sprovode DPST na terenu Asocijacije Duga iz Šapca, Udruženja Veza, Udruženja Prevent iz Novog Sada, Asocijacije zdravstvenih medijatorki, kao i udruženja Crvena linija, al i tehničari i lekari iz Instituta i Zavoda za javno zdravlje širom Srbije, kao i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata.

Među predavačima kursa bili su prim. dr Danijela Simić, prim. dr sc. med. Mila Paunić, dr Milena Tomašević, kao i dr Mirijana Pešić.