U Beogradu održan kurs testiranje na HIV i druge PPI u terenskim uslovima

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanovic Batut” organizovao je u ponedeljak 21. oktobra 2019. godine jednodnevni akreditovani kurs “Testiranje na HIV i druge PPI u terenskim uslovima ( van zdravstvene ustanove )”.

Cilj kursa bio je da omogući sticanje znanja i veština za rad sa brzim skrining testovima na HIV, hepatitis C i sifilis u terenskim uslovima sa ključnim populacijama u riziku od HIV-a. Takođe, tokom treninga učesnici su mogli da se upoznaju sa proceduram rada vezanim za savetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije (PPI) u terenskim uslovima, kao i sa procedurama evidentiranja podataka o testiranju.

Tokom treninga učesnici su imali priliku da vide kako izgleda realizacija testiranja brzim skrining testovima u terenskim uslovima, a i da sami isprobaju rad sa brzim testovima.

Jednodnevni kurs bio je namenjen lekarima, specijalistima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima koji če u narednom periodu sa organizacijama civilnog društva u Srbiji koje se pave prevencijom HIV-a i AIDS-a naročito kod ključnih populacija raditi testiranje na HIV i druge PPI u terenskim uslovima. Predavači na kursu bili su prim. dr Danijela Simić, prim. dr sci. med. Mila Paunić, mast. javnog zdravlja Slađana Baroš, prof. dr Tanja Jovanović, dr Ivana Kelić, kao i med. lab. tehnolog Dragan Stankić.

Ovaj kurs podržan je kroz projekta „Održivost servisa za ključne populacije u Srbiji“ koji realizuje Timočki Omladinski Centar, podržan od strane Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, a finansiran od strane Global fonda.

Fotografije možete pogledati u galeriji.