Održana konferencija za štampu povodom dodele grantova za prevenciju HIV infekcija kod ključnih populacija u Srbiji

Timočki Omladinski Centar u cilju prepoznavanja i održivosti HIV servisa u Srbiji, podržao je 5 udruženja građana iz Srbije. Tim povodom u Medija centru u Beogradu u utorak 8. Oktobra 2019. Godine, svečano su potpisani ugovori sa pomenutih 5 organizacija.

Naredna 3 meseca udruženja iz Beograda, Novog Sada, Požarevca, Sombora i Kragujevca u svojim lokalnim zajednicama radiće na zagovaranju za održivost HIV servisa usmerenih ka ključnim populacijama.

Cilj poziva na koji su organizacije konkurisale je povećanje vidljivosti lokalnih servisa u Srbiji, kako bi lokalne samouprave prepoznale važnost postojanja i rada targetiranih servisa i na taj način doprinele održivosti istih. Lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva treba da učestvuju u podršci aktivnosti, kao i da potpisivanjem Pariske deklaracije o zaustavljanju epidemije side pokažu solidarnost sa mnogobrojnim potpisnicima širom Evropske unije.

Tokom konferencije direktor Timočkog Omladinskog Centra, Goran Radisavljević predstavio je i druge aktivnosti u okviru projekta „Održivost servisa za ključne populacije u Srbiji“, podržanog od strane Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, a finansiranig od strane Global fonda.

Takođe, na konferenciji je predstavljen i projekat Održavanje niske prevalence HIV-a Srbiji, kroz podršku aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije, koje relizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Projekat je predstavila dr Vesna Knjeginić, pomoćnica Ministra zdravlja Republike Srbije. Na konferenciji su svečano potpisani i ugovori sa 6 organizacija civilnog društva iz Novog Sada i Beograda, podržanih od strane Ministarstva, a finansiranih od strane Global fonda.

Na konferenciji se prisutnima obratio i Vladimir Antić, Izvršni direktor USOP-a, jedne od podržanih organizacija od strane MInistarstva zdravlja, koji je pričao o značaju promenutih projekata i podršci u prevenciji HIV-a, naročito kod ključnih populacija, kao i o aktivnostima koje je USOP radio u prethodnom period u pauzi finansiranja programa prevencije HIV-a od strane Global fonda.