U Kijevu predstavljanje strategije o održivosti HIV programa i usluga za ključne populacije u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji

U Kijevu će 26. i 27. marta biti održan sastanak partnera posvećen pokretanju trogodišnjeg projekta „Održivost usluga za ključne populacije u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji“ koji finansira Globalni fond. Sastanak će okupiti učesnike iz 24 zemlje.

Kao ključni rezultat projekta, do 2021. godine, očekuje se da nacionalno finansiranje programa za HIV / AIDS bude povećano za 10 miliona dolara iz nacionalnih, regionalnih i opštinskih budžeta u zemljama regiona Istočne evrope i Centralne Azije. Takođe je planirano da se obezbedi ušteda od 73,4 miliona dolara u budžetima zemalja kroz optimizovanu nabavku ARV-a.

Implementaciju trogodišnjeg projekta koordinira Savez za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% životnom (All-Ukrainian Network of PLWH), Udruženje za HIV u Centralnoj Aziji i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, sa učešćem nacionalnih vladinih i nevladinih organizacija, regionalnih ključnih mreža stanovništva, međunarodnih agencija i organizacija, kao i tehničkih partnera.

Projektu na Balkanu sprovodi, Timočki Omladinski Centar – Srbija, CAZAS – Crna Gora, Partnerstvo za zdravlje – Bosna i Hercegovina i Zaedno posilni – Makedonija.