U Jelašnici kod Knjaževca održan trening za mlade antidiskriminatorne lidere

Petnaestoro mladih iz Zaječara, Niša i Bora u periodu od 14. do 16. jula 2016. godine, u kompleksu Etno Jelašnica, kod Knjaževca, bili su učesnici treninga Mladi antidiskriminatorni lideri.

U toku treninga učesnici i treneri dotakli su se tema antidiskriminacije prema mladima u riziku i generalno ugroženim grupama. Mladi su se u toku treninga upoznali sa terminima stereotipi, predrasude i diskriminacija, analizirali su kako su mladi u riziku i ugrožene grupe predstavljene u nekoliko različitih dnevnih listova. Takođe, učesnici treninga su kroz rad u grupama, u okviru radionice teatra potlačenih bliže dočarali jedni drugima stvarne situacije u kojima su se našli mladi u riziku ili predstavnici ugroženih grupa.

Među učesnicima treninga bili su i mladi zaposleni u javnim institucijama poput Centra za socijalni rad i Zavoda za javno zdravlje, kao i mladi predstavnici organizacija civilnog društva iz Zaječara, Niša i Bora, koji u okviru svojih programa i rade sa mladima u riziku.

Ono što očekuje učesnike treninga jesu javne tribine u sva tri pomenuta grada, koje bi trebalo da organizuju u toku spetembra, kao i po jedna javna akcija takođe u Zaječaru, Nišu i Boru.

Trening Mladi antidiskriminatorni lideri organizovao je Timočki omladinski centar u okviru projekta „Smanjimo predrasude prema mladima u riziku“, koji realizuje TOC u partnerstvu sa Omladinom JAZAS-a Niš, a uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.