Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom diskriminatornog konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Povodom konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Svet u Srbiji koji direktno diskriminiše kandidate na osnovu zdravstvenog stanja, Krovna organizacija mladih Srbije izdala je saopštenje u kome se osuđuje svaki vid diskriminaicje.

Smatramo da je u pitanju nedopustiva diskriminacija i da Ministarstvo mora da povuče ovaj uslov iz konkursa.

Saopštenje u celosti možete pročitati na sajtu Krovne organizacije mladih Srbije.

Saopštenje podržavaju i organizacije članice KOMS-a koje se bave seksualnim i reproduktivnim zdravljem mladih i HIV-om:

AS centar, Beograd
Omladina JAZAS-a jugozapadne Srbije, Užice
Omladina JAZAS-a Kragujevac
Omladina JAZAS-a Novi Sad
Omladina JAZAS-a Niš Omladina JAZAS-a Zaječar
KOMPAS, Pančevo
Centar E8, Beograd
Prevent, Novi Sad
Timočki omladinski centar, Zaječar