Na Savači održan trening Sloboda je u sigurnosti

Petnaestoro mladih iz Zaječara, Bora i Knjaževca u periodu od 21. do 24. decembra 2015. godine, učestvovalo je na treningu za primenu teatarskih tehnika-forum teatar u okviru projekta “Sloboda je u sigurnosti”. Trening je održan u odmaralištu Savača na Borskom jezeru.

U toku treninga učesnici i treneri dotakli su se tema diskriminacije prema LGBT osobama i generalno ugroženim grupama. Mladi su se u toku treninga upoznali sa terminima stereotipi, predrasude i diskriminacija. Takođe, učesnici treninga su kroz rad u grupama, u okviru radionice teatra potlačenih bliže dočarali jedni drugima stvarne situacije u kojima su se našli predstavnici ugroženih grupa. Metodologija rada podrazumevala je: vežbe disanja,vokalne vežbe na osnovu samoglasnika i suglasnika, glasovna artikulacija, osnove dikcije, vežbe emocionalne artikulacije glasom, vežbe glasovne dinamike, vežbe komunikacije u simuliranim uslovima, uvodne vežbe na osnovu usvojenih fizičkih i vokalnih treninga, vežbe imaginacije; sukob na fikcionalnom nivou; odnosi u sukobu; izražavanje potreba; individualni rad i rad u parovima, razrešenje i intervencija

Ono što očekuje učesnike treninga jesu radionice forum teatra u sva tri pomenuta grada, kao i po jedna javna akcija takođe u Zaječaru, Knjaževcu i Boru.

Trening za primenu teatarskih tehnika-forum teatar organizovao je Timočki omladinski centar u okviru projekta „Sloboda je u sigurnosti“, koji realizuje TOC uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.