Radna grupa za promociju zdravih stilova života u ruralnim sredinama

Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite za učešće u Radnoj grupi “Promocija zdravih stilova života u manje razvijenim i ruralnim sredinama”, koja će biti formirana u okviru projekta “Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u promociji zdravlja i zdravih stilova života mladih”, koji sprovodi TOC – Timočki omladinski centar, Omladina JAZAS-a i KOMS – Krovna Organizacija Mladih Srbije uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Povećanje kvaliteta života mladih ljudi u Srbiji podsticanjem koriščenja IKT i društvenih mreža u cilju povećavanja informisanosti, znanja, kapaciteta i mogućnosti za umrežavanjem mladih u oblasti očuvanja zdravlja, kao i promocije zdravih stilova života među mladima jedan je pripriteta kada je u pitanju zdravlje mladih u Srbiji.

Ovaj cilj biće ostvaren uvođenjem inovacija i kreativnosti u korišćenju IKT-a i društvenih mreža, podsticanjem povećanja njihovog korišćenja od strane mladih, kao i povećanja kreativnosti u korišćenju besplatnih ili niskobudžetnih resursa u oblasti očuvanja i poboljšanja generalnog zdravlja i promocije zdravih stilova života među mladima.

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike neformalnih grupa, udruženja mladih i udruženja za mlade koji imaju iskustva u radu sa mladima iz manje razvijenih i ruralnih sredinama u promociji zdravlja i zdravih stilova života da se prijave do ponedeljka 15. oktobra 2012. godine za učešće u radnoj grupi na mail office@toc.rs.

Zaključci radne grupe biće korišćeni za izradu nacrta publikacije “Smernice za sprovođenje politike o unapređenju promocije zdravlja i zdravih stilova života mladih u Republici Srbiji putem ICT-a i društvenih mreža”.

Više informacija o rasporedu aktivnosti u okviru radne grupe u periodu novembar-decembar 2012. godine prijavljeni učesnici će dobiti naknadno.