Novosti
  • Održivost servisa za ključne populacije

    Održivost servisa za ključne populacije Timočki Omladinski Centar u partenstvu sa „Alijansom za javno zdravlje“ iz Ukrajine realizuje trogodišnji program za Održivost servisa ključnih populacija u Srbiji. Projekta "Održivost usluga za ključne populacije u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji" realizuje „Alijansa za javno zdravlje“, a finansira Globalni fond. Tokom 33 meseca TOC će realizovati aktivnosti [...]

  • Mladi u riziku

    Mladi u riziku Glavni cilj projekta „Mladi u riziku“ bio je razvoj partnerskih veza i stvaranje sistemske brige o mladima u riziku na Balkanu radi prevencije bilo kog oblika rizika (zdravstveni, socijalni, ekonomski). Ideja projekta bila je da se osnaži rad kancelarija za mlade i uz njihovu podršku se održe obuke za lokalne interesne grupe [...]